Webbsändningar

Här kan du se IFAU:s webbsändningar eller föreläsningar med IFAU-anställda.

Blir vi sjuka av jämställdhet? 

Erica Lindahl presenterar sin forskning på Föräldraförsäkringens dag 2017.

Etablering på arbetsmarknaden samt arbetsmarknad, familj och ohälsa

Den 9 mars 2016 deltog IFAU på Forte talks 2016. Olof Åslund talade om etablering på arbetsmarknaden och vi hade ett seminarium om arbetsmarknad, familj och ohälsa.

Personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden

Tisdagen den 27 oktober 2015 höll IFAU ett seminarium om personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Forskare från IFAU presenterade hur insatser för gruppen har fungerat, samt berättade om arbetsmarknadssituationen för ungdomar med funktionsnedsättning. Sara Martinson modererade. Rasmus Sundin från Arbetsförmedlingen och Mikael Klein från Handikappförbunden kommenterade de presenterade rapporterna.

Vad vet vi om 1990-talets utbildningsreformer?

Den 27 januari 2015 höll IFAU ett seminarium om betydelsen av 1990-talets skolreformer för utvecklingen i den svenska skolan. Under seminariet presenterades IFAU-rapport 2014:25 Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola.

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden 

Den 11 februari, 2013 höll IFAU ett seminarium om ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Anders Forslund, IFAU talade om svårigheter och möjligheter för ungdomar på arbetsmarknadenNiklas Kaunitz, Stockholms universitet om de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga sänkt arbetslösheten? och Oskar Nordström Skans om hur viktigt det är med informella kontakter, nätverk och arbetslivserfarenhet för att få jobb. Sara Martinson modererade.

Ju förr desto bättre? Betydelsen av tidiga insatser för barns skolframgång 

Den 25 oktober 2012 höll IFAU och UCLS ett gemensamt heldagsseminarium om betydelsen av tidiga insatser för barn. Björn Öckert, Sara Martinson, Bertil Östberg, Jane Waldfogel, Mats Myrberg, Heikki Lyytinen, Anna Sjögren, Nina Drange, Anna Ekström, Alli Klapp, Camilo von Greiff och Mats Öhlin deltog. 

En förlorad generation? Arbetslösheten bland svenska ungdomar.

Anders Forslunds installationsföreläsning vid Uppsala universitet från hösten 2011.