Betydelsen av klasskamraters könssammansättning för utbildnings- och arbetsmarknadsutfall

Speaker: Aino-Maija Aalto, SOFI
Date: 05 October 2022
Time: O'clock 13:15 - 14:30