Research fields
  •  
Visa Ämnen

Research grants

2020 

The costs of job loss across Europe, Stefano Lombardi, VATT Institute for Economic Research. 2020: 50 000 kr

Samverkans relativa effekter på individnivå inom lokal arbetsmarknadspolitik, Alexandru Panican, Socialhögskolan Lunds universitet. 2020: 935 000 kr

Arbetstagarbegreppet 4.0 – Nya gränser för arbetsrätten i gig-ekonomin? Niklas Selberg, Juridiska fakulteten Lunds universitet. 2020: 870 000 kr

City size and wage inequality – The role of firm productivity in changing income dispersion. Martin Korpi, Näringslivets forskningsinstitut. 2020: 840 000 kr

Nyanlända lärares erfarenheter efter Snabbspåret. Catarina Economou, KSM Malmö universitet. 2020: 625 000 kr 2021: 344 900 kr

Does the time table matter? Estimating the long-term effects of letting schools to set their own time tables. Matthew J Lindquist, SOFI Stockholm universitet. 2020: 968 200 kr

Long-term peer effects of school closures on students in receiving schools. Jonas Larsson Taghizadeh, Statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet. 2020: 292 800 kr

Hur skollagens krav på vetenskaplig grund uppfattas i relation till undervisningen av värden: En kartläggning av politikers, tjänstemäns och lärares synsätt. Henrik Friberg-Fernros, Statsvetenskapliga institutionen Göteborg universitet. 2020: 485 000 kr 2021: 505 600 kr

Did the apple far from the tree? Dynamics of educational and labor market inequality when households are uncertain about childrens´ ability. Erik Lindqvist, SOFI Stockholm universitet. 2020: 123 000 kr 2021: 73 100 kr

 

2019

Effekter av randomiserade feriejobb i Stockholm Stad, Tyrefors Björn, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 2019: 420 000 kr, 2020: 110 000 kr

The (Unintended) labor market effects of Sweden´s self-correcting pay-as-you-go pension system, Willén Alexander, Norweigian School of Economics, Department of Economics, 2019: 486 000 kr

Is monopoly power a source of monopsony power? Krusell Per, Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), 2019: 30 000 kr

Ethnic discrimination in a segmented labor market - when and where does discrimination occur? Bursell Moa, Institutet för framtidsstudier, 2019: 209 000 kr

Can we replicate the field in the lab? Gender gaps in negotiation behaviour and shying away from exposure to social ranking, Säve-Söderbergh Jenny, Stockholms universitet, SOFI, 2019: 502 000 kr

Gymnasielinjer och arbetsmarknadsutfall - effektskattning och metodutvärdering, Edmark Karin, Institutet för social forskning (SOFI), 2019: 1 232 000 kr

Betydelse av kontrollvariabler med mätfel i registerdata vid skattningar av kausala effekter, Pingel Ronnie, Uppsala universitet, Statistiska institutionen, 2019: 414 000 kr

Utvald eller bortvald - ett yrke i förändring. En studie av karriärstegs–reformen och lärarlönelyftet, Player-Koro Catarina, Göteborgs universitet, Institutionen för Didaktik och pedagogisk profession, 2019: 695 000 kr, 2020: 307 000 kr

 


Published by:

Sara Martinson

Changed:

11/23/2018