Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Välkommen på IFAUs seminarium om arbetsmarknadspolitik, 21 januari 2020

IFAU inbjuder till seminarium om arbetsmarknadspolitik

Tid:               Tisdag den 21 januari 2020, klockan 09:00-11:30. Kaffe från 8:30

Plats:            Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

På seminariet presenterar vi en del av vår forskning om effekter av arbetsmarknadspolitik. Välkommen att lyssna och ställa frågor till forskarna.

Skicka din anmälan till asa.landqvist@ifau.uu.se, senast den 10 januari.
Ange förnamn, efternamn, samt namn på den organisation/företag som du tillhör. Kom även ihåg att ange eventuella allergier.

Programpunkter

Välkommen

Generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson

Fler möten med arbetsförmedlare gav lägre arbetslöshet – effekter av förstärkt förmedlingsverksamhet

Lisa Laun, Johan Vikström, Anders Forslund

Arbetsförmedlingens kontrollarbete har stora effekter på de arbetslösas sökbeteende

Johan Vikström, Stefano Lombardi

Etablering efter Arbetsförmedlingens etableringsinsatser – stora och svårförklarade skillnader mellan kommuner

Linus Liljeberg, Olof Åslund 

En beskrivning av nystartsjobb och andra subventionerade anställningar – går de till rätt personer?

Anders Forslund, Mattias Engdahl

Hur du hittar till seminariet:

Adress:
Kapitel 8
Klarabergsviadukten 90
111 64 Stockholm

Närmsta T-banestation är T-Centralen. Gå upp mot Klarabgersviadukten.
Kapitel 8 har inga egna parkeringsplatser utan hänvisar till ”allmän” parkering i området.

 


Publicerad av:

Sofia Malmer

Senast uppdaterad:

2019-12-12