Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Seminarier vid IFAU

Lokal: IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala
Tid: Klockan 13.15-14.30

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Du behöver inte anmäla dig för att delta.

Om du har frågor om seminarierna är du välkommen att kontakta seminarier@ifau.uu.se


Publicerad av:

Jörgen Moen