Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Anatomies of Assimilation: Ethnic Networks, Entry Jobs, and Labor Market Integration

Datum:2018-01-17

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Olof Åslund, IFAU

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska.