Att bli "Svensk lärare" - En studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning - IFAU
Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Att bli "Svensk lärare" - En studie av Snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning

Datum:2018-08-29

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Larissa Mickwitz, Stockholms universitet

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska.