Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Displacement effects in manufacturing

Datum:2020-06-03

Ines Helm, Stockholms universitet
Detta seminarium kommer att hållas som videokonferens via Zoom.
Kontakta Olof Rosenqvist eller Adrian Adermon i god tid innan seminariet, för att få en länk.

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Ingen anmälan krävs.


Publicerad av:

Åsa Landqvist