Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Hjälper digitala verktyg lärare att förmedla kunskap till eleverna?

Datum:2020-04-22

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Tove Mörtlund, Kristina Sibbmark, Martin Lundin och Caroline Hall, IFAU

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Ingen anmälan krävs.


Publicerad av:

Åsa Landqvist