Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Human capital effects of spending time with parents and siblings: Evidence from a Swedish childcare access reform

Datum:2020-09-11

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Lisa Laun, Anna Sjögren, IFAU och Malin Tallås Ahlzén, Stockholms universitet

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Ingen anmälan krävs.


Publicerad av:

Åsa Landqvist