Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Intergenerational effects of economic crisis

Datum:2020-11-04

Via Zoom kl 13.15-14.30.

Hans Grönqvist, IFAU/Uppsala universitet
Detta seminarium kommer att hållas som videokonferens via Zoom.
Kontakta Adrian Adermon eller Sara Roman i god tid innan seminariet, för att få en länk.

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Ingen anmälan krävs.


Publicerad av:

Åsa Landqvist