Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Public sector employment for social assistance recipients - stimulating employment or providing eligibility to unemployment insurance benefits?

Datum:2019-09-25

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Lillit Ottosson, Eva Mörk och Ulrika Vikman

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Ingen anmälan krävs.


Publicerad av:

Åsa Landqvist