Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Arbetsgivares högkostnadsskydd - hur påverkas anställdas sjukfrånvaro och arbetsgivarnas rekrytering?

Datum:2020-12-02

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Lisa Laun, Linus Liljeberg och Erica Lindahl, IFAU

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Ingen anmälan krävs.


Publicerad av:

Åsa Landqvist