Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Incitament och integration. Spelar permanent eller temporärt uppehållstillstånd någon roll för språkinlärning och utbildningsframgång?

Datum:2020-01-08

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Peter Thoursie, Björn Tyrefors Hinnerich och Niklas Blomqvist, Stockholms universitet

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Ingen anmälan krävs.


Publicerad av:

Åsa Landqvist