Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Kommunala arbetsmarknadsinsatser - vem gör vad?

Datum:2018-11-07

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Anders Forslund, Rickard Ulmestig, Ulrika Vikman, Ingeborg Waernbaum, Alexander Westerberg och Johan Zetterqvist

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska.