Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Labor market integration of refugee immigrants: Experimental evaluation of a new and highly ambitious integration program in Sweden

Datum:2019-12-18

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Matz Dahlberg (IFAU), Ulrika Vikman (IFAU) och Johan Egebark (Arbetsförmedlingen)

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Ingen anmälan krävs.


Publicerad av:

Åsa Landqvist