Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Occupational sorting and wage gaps of refugees

Datum:2020-09-30

Klockan 13.15-14.30 via Zoom.

Hans Lööf (KTH) och Andreas Stephan (Jönköping University)
Detta seminarium kommer att hållas som videokonferens via Zoom.
Kontakta Adrian Adermon eller Sara Roman i god tid innan seminariet, för att få en länk..

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska. Ingen anmälan krävs.


Publicerad av:

Åsa Landqvist