Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

The role of mothers and fathers in providing skills – Evidence from parental deaths

Datum:2018-01-31

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Helena Holmlund, IFAU (med J Adda och A Björklund)

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska.