Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Att göra kvalitativa egenskaper mätbara inom kommunal arbetsmarknadspolitik

Datum:2018-02-28

Klockan 13.15-14.30 i IFAU:s seminarierum, Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala

Richard Ulmestig, Linnéuniversitetet

Seminarierna ger intresserade möjlighet att ta del av pågående forskning. Författaren får samtidigt sin uppsats kritiskt granskad av seminariedeltagarna. De uppsatser som läggs fram är nästan alltid under arbete och inte ett färdigt material. Observera att diskussionerna under seminariet kan vara av teknisk natur och att seminariet i många fall hålls på engelska.