Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

IFAU:s seminarium om arbetsmarknadspolitik, 21 januari 2020

Tisdag den 21 januari 2020, klockan 09:00-11:30 

Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Programpunkter

Välkommen

Generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson

Fler möten med arbetsförmedlare gav lägre arbetslöshet – effekter av förstärkt förmedlingsverksamhet

Lisa Laun, Johan Vikström, Anders Forslund

Arbetsförmedlingens kontrollarbete har stora effekter på de arbetslösas sökbeteende

Johan Vikström, Stefano Lombardi

Etablering efter Arbetsförmedlingens etableringsinsatser – stora och svårförklarade skillnader mellan kommuner

Linus Liljeberg, Olof Åslund 

En beskrivning av nystartsjobb och andra subventionerade anställningar – går de till rätt personer?

Anders Forslund, Mattias Engdahl

 

 

Relaterade publikationer

  • Etablering efter etableringsinsatser R2019:28
  • Effekter av förstärkta förmedlingsinsatser. Lärdomar från en försöksverksamhet R2019:27, WP2019:25
  • Vilka tar del av nystartsjobb och andra subventionerade anställningar? R2019:24
  • Arbetsförmedlingens kontrollarbete, sanktioner och de arbetslösas sökbeteende" R2019:23

Publicerad av:

Åsa Landqvist

Senast uppdaterad:

2020-01-22