Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Värdet av ett jobb i delningsekonomin

Syftet med studien är att ta reda på vad ett jobb i gig-ekonomin är värt på CV:t. Hjälper det till att finna anställning på den reguljära arbetsmarknaden? Genom en korrespondensstudie skickas fiktiva ansökningar till företag som söker personal. Genom att slumpmässigt variera vissa aspekter av CV i dessa ansökningar skapar vi ett experiment. Vi jämför sedan antalet positiva svar från arbetsgivare för att beräkna effekten av de faktorer vi varierat.

Vi studerar arbete hos ett relativt välkänt app-företag som tillhandahåller hemleverans av lagad mat. Ansökningarna skickas till ett urval av vakanserna som annonseras på Sveriges största jobbsajt Platsbanken. Urvalet består av lågkvalificerade jobb utan krav på eftergymnasial utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet, t.ex. serveringspersonal, cykelbud eller jobb inom detaljhandeln. Vi begränsar oss till lediga jobb på de lokala arbetsmarknader där gig-ekonomin är som störst, dvs. storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. På de fiktiva ansökningarna varierar 1) tidigare arbetslivserfarenhet — jobb i gig-ekonomin, liknande jobb i den reguljära ekonomin, eller arbetslöshet, och 2) invandringsbakgrund. Det förra låter oss ta reda på hur stort värdet av jobb i gig-ekonomin är jämfört med andra jobb och att inte ha jobbat, medan det senare låter oss undersöka om effekterna skiljer sig för t.ex. nyinvandrade, som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2019-06-07