Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Effekter av förändrade ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen

Projektet undersöker hur de reformer av arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 påverkar hur länge individer är arbetslösa. Under 2007 gjordes en rad reformer av arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat infördes en stegvis avtrappning av ersättningsnivån under arbetslöshetsperioden och den förhöjda ersättningen under de första 100 dagarna togs bort.

Reformernas karaktär gör att vi kan ställa två typer av frågor. Dels kan vi undersöka den direkta effekten av ersättningsförändringar; dels kan vi undersöka om information om framtida ersättningsförändringar påverkar beteendet redan när informationen blir känd. I projektet används data från IFAU-databasen.


Publicerad av:

Anette Olsson

Senast uppdaterad:

2014-01-14