Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Utvärdering av utökade insatser inom etableringstiden - uppföljning på kort sikt

I projektet utvärderas en insats i Göteborg. Lågutbildade nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsprogram deltar i kommunens regi i sammanhållen språkundervisning, fördjupad samhällsintroduktion och arbetsträning/praktik inom det kommunala bostadsbolaget samt matchas sedan till utbildning eller arbetsgivare som behöver rekrytera personal.

Deltagarna slumpas in i insatsen vilket gör att det går att jämföra deltagarna med en kontrollgrupp för att utvärdera insatsen. I detta projekt studerar vi de två första åren sedan insatsen började och använder data från Arbetsförmedlingen.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2020-01-16