Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Avslutade projekt

Effekter av tätare möten med en arbetsförmedlare

I det här projektet utvärderas ett randomiserat försök genomfört tillsammans med Arbetsförmedlingen. Insatserna som utvärderas och jämförs är fler enskilda möten med en förmedlare, gruppmöten och distansmöten. Det ger information om hur effektiva de olika typerna av möten är. De arbetslösa fördelas slumpmässigt till insatserna och jämförs med en grupp av arbetslösa som endast får ta del av ordinarie verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Vi studerar effekter på tid i arbetslöshet, deltagande i program och löner.

Experimentet syftar också till att studera till vilken grad de ökade insatserna tränger undan jobb för arbetslösa som inte deltar i insatsen. Det är möjligt att tätare möten hjälper arbetslösa tillbaka i arbete men att detta sker på bekostnad av lägre jobbchanser för arbetslösa som inte deltar i insatsen. För att undersöka detta kommer randomiseringen ske i två steg. I steg 1 väljs kontoren som deltar i experimentet väljas ut slumpmässigt och i steg 2 fördelas de enskilda arbetslösa in i en behandlingsgrupp och kontrollgrupp.

Allt detta kan bidra med kunskap som kan användas för att utforma en väl fungerande förmedlingsverksamhet.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2019-09-13