Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Ekonomiska drivkrafter vid hälsorelaterade utträden ur arbetslivet

En relativt stor grupp lämnar arbetsmarknaden med permanent nedsatt arbetsförmåga och får sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Forskning har visat att nivån på sjukersättningen påverkar hur många som flödar in i den. Det har varit svårt att utforma ett gott inkomstskydd utan att samtidigt få höga sjukersättningstal. Ytterligare ett problem är att staten, inte arbetsgivarna, bär den största delen av kostnaden för sjukersättningen. I rapportens teoretiska del utvecklar vi en modell som väger samman samhällets, arbetsgivarens och individens intressen. I den empiriska delen undersöker vi ett förslag där kommuner och landsting själva ansvarar för de anställdas sjukersättning. Vi diskuterar också de system för kostnadsansvar som Finland och Nederländerna utvecklat, samt vilka problem de kan medföra.

Vi använder data från IFAU-S, LOUISE, Lönestrukturstatistik och Pensionsmyndigheten för åren 2006–2015.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2018-11-20