Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Utrikes födda och välfärdssystemen

Den utrikes födda befolkningen är jämfört med inrikes födda i högre grad beroende av välfärdssystemen för sin försörjning. Samtidigt innebär svag förankring på arbetsmarknaden många gånger begränsat tillträde till vissa delar av socialförsäkringarna. Syftet med detta projekt är att beskriva hur användandet av olika sociala förmåner ser ut och utvecklas från invandringstillfället med tid i landet. Analysen, som bygger på registerdata, inkluderar olika typer av transfereringar och beskriver situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda under perioden 1990–2016.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2018-10-23