Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Lyfter Matematiklyftet matematikkunskaperna?

Matematiklyftet är en nationell fortbildningsinsats för matematiklärare med syfte att stärka matematikundervisningen i den svenska skolan. Skolverket ansvarar för genomförandet av satsningen där matematiklärare fortbildas genom kollegialt lärande med stöd av en matematikhandledare, samt via en webbplattform. Matematikhandledaren är en skicklig matematiklärare som gått en särskild handledarutbildning. Matematiklyftet inleddes 2012/2013 med en försöksverksamhet för ett antal slumpmässigt valda skolor. Den huvudsakliga insatsen implementerades successivt under läsåren 2013/14 till 2015/16.

Vi undersöker Matematiklyftets effekter på elevers resultat på de nationella proven i matematik i årskurserna 3, 6 och 9, både inom ramen för försöksverksamheten och den nationella implementeringen. I samarbete med Skolverket har vi genomfört en årligen återkommande enkätundersökning till ett urval av matematiklärare. Det ger oss möjlighet att också studera Matematiklyftets effekter på lärarnas trivsel, arbetssätt och undervisningsformer.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2017-06-19