Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Betydelsen av mattelärarens kön för framtida utbildnings- och yrkesval

I projektet analyseras om matematik-/NO-lärararens kön påverkar elevernas framtida utbildningsval. Projektet analyserar effekten av att ha större andel av matematik- och NO-lärare av samma kön som elev i grundskolan och i gymnasiet på sannolikheten att senare studera ämnen relaterade till matematik. Identifikationen av effekten baseras på variation mellan syskon i andel kvinnliga lärare i matterelaterade ämnen. Tidigare litteratur om betydelsen av lärarens kön har framför allt fokuserat på högre utbildning och studerat effekter på betyg. Det finns däremot mindre forskning om hur lärarens kön under skoltiden påverkar senare utbildningsval.

I projektet används registerdata från IFAU:s utbildningsdatabas samt data från forskningsdatabasen UGU vid Göteborgs universitet.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2018-04-27