Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Den sista hämskon: effekten av att ersätta lånen i studiestödet med bidrag

Under perioden 2003–2006 kunde lågutbildade arbetssökande i åldrarna 25–50 år söka ett särskilt studiestöd för vuxenutbildning, rekryteringsbidraget. Bidraget innebar att lånedelen i studiestödet ersattes med ett studiebidrag, och kunde fås under maximalt ett år. Avsikten med bidraget var att förbättra förutsättningen för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden (Prop. 2001/02:161). Det finns stora likheter mellan rekryteringsbidraget och det studiestartsstöd som regeringen nyligen infört (Prop.2016/17:158), vilket gör det särskilt relevant att studera. Projektet avser att utvärdera vilka effekter rekryteringsbidraget hade för studiedeltagande, utbildningslängd och arbetsmarknadsutfall för målgruppen som helhet, samt vissa undergrupper.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2018-09-12