Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Gymnasiereformens effekter på jobbsökande genom sociala kontakter och social rörlighet

Tidigare studier har visat på ett mycket starkt samband mellan utbildningsnivå och hur mycket man använder sociala kontakter vid det första arbetet. Lågutbildade finner mycket oftare sina arbeten genom kontakter än de som har mer utbildning. En tidigare studie visar till exempel att svenska ungdomar mycket oftare hittar sina första arbeten på föräldrarnas arbetsplats om ungdomarna är lågutbildade. Det saknas dock helt forskning kring om denna samvariation ska ses som en effekt av utbildningsnivån, eller av andra faktorer som samvarierar med utbildningen. I projektet studeras om förlängningen av de svenska yrkeslinjerna i början av 1990-talet påverkade användandet av sociala kontakter, framförallt betydelsen av föräldrar, bland de berörda ungdomarna. Hypotesen är att förlängningen av utbildningen gjorde ungdomarna bättre rustade för att finna arbeten utan hjälp av föräldrarna, och därigenom ökade den sociala rörligheten.


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2018-10-03