Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Hur har införandet av karriärtjänster påverkat lärarnas arbetsmarknad?

År 2013 infördes ett karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare i och med den s.k. förstelärarreformen. Reformen innebar ett särskilt lönepåslag till de lärare som befordrades till förstelärare. Avsikten med reformen var att göra läraryrket mer attraktivt genom att öka lönespridningen och belöna skickliga lärare, för att på så sätt attrahera och behålla bra lärare i yrket och förbättra resultaten i skolan.

I detta projekt vill vi studera fem frågor: Vem befordras till förstelärare? Ökar förstelärarnas löner fullt ut med det särskilda lönepåslaget eller finns det inslag av lönekompensation till dem som inte befordras? Hur påverkas lärarnas rörlighet; till andra skolor och ut ur yrket? Hur påverkas kompositionen av lärare? Hur påverkas resultaten i skolan?


Publicerad av:

Anahid Zakinian

Senast uppdaterad:

2019-04-09