Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Spelar när och var någon roll? Arbetsmarknadslägets betydelse för invandrares inkomster

Sammanfattning av Rapport 2003:5

Denna studie analyserar hur invandrares förvärvsinkomster och sysselsättning påverkas långsiktigt av förutsättningar på arbetsmarknaden vid invandringstidpunkten. Analysen görs på två nivåer: den nationella och den lokala. Resultaten visar stora negativa effekter på inkomster och sysselsättning av att tillhöra en kohort som kommer till Sverige i en lågkonjunktur. På liknande sätt klarar sig individer som möter en hög lokal arbetslöshet vid invandringstillfället sämre i ett tioårsperspektiv än de som invandrar samtidigt men möter en bättre lokal arbetsmarknad.


Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-08-19