Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden?

Sammanfattning av Rapport 2006:1

Denna rapport undersöker om tillgången på jobb i närområdet påverkar indivi-ders sysselsättning och förvärvsinkomst. Analysen bygger på mycket detaljerade geografiska uppgifter om bostäder och arbetsplatser för hela Sveriges befolkning. Studien visar att en stor mängd jobb i förhållande till antalet boende inom en cirkel med fem kilometers radie runt individens bostad, har en tydlig positiv inverkan på chansen att vara i arbete. Resultaten pekar också på att man riskerar att underskatta denna effekt om man inte tar hänsyn till det faktum att personer kan anpassa valet av bostadsort efter jobbtillgången.


Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-06-21