Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Effekter av aktiveringskrav på socialbidragstagare i Stockholms stadsdelar

Sammanfattning av Rapport 2008:24

I denna studie undersöker vi vilka effekter aktiveringskrav på socialbidragsta­gare i Stockholms stadsdelar har på socialbidragstagandet och sysselsättningen. För att uttala oss om detta jämför vi utvecklingen över tiden för de stadsdelar som infört aktiveringskrav med utvecklingen över tiden för de stadsdelar som ännu inte infört aktiveringskrav. Vi finner att aktivering av socialbidragstagare har positiva effekter i form av lägre socialbidragstagande och högre sysselsätt­ning. Dessa resultat gäller speciellt för utsatta grupper såsom ungdomar och utlandsfödda. Effekterna är störst för ungdomar i åldern 18–25 år (sysselsätt­ning) och för individer födda utanför västvärlden (socialbidrag och sysselsätt­ning).

Läs den engelska forskningsrapportenOn mandatory activation of welfare receivers

Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-06-15