Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Diskriminering mot icke-heterosexuella i anställningssituationen

Sammanfattning av Rapport 2011:25

I denna rapport presenteras resultatet från ett fältexperiment vilket undersöker förekomsten av diskriminering av homosexuella i anställningssituationen. Vi finner att såväl homosexuella män som homosexuella kvinnor diskrimineras då de söker efter lediga anställningar. Omfattningen av diskrimineringen verkar dock vara mindre än vad som framkommit i tidigare studier. Diskrimineringen förekommer framförallt inom vissa yrkeskategorier som i vår studie är koncentrerade till den privata sektorn. Vidare framkommer en ny dimension av könsskillnaderna på arbetsmarknaden då resultaten visar att homosexuella män framförallt diskrimineras då de söker anställning i mansdominerade yrken medan homosexuella kvinnor diskrimineras då de söker anställning i kvinnodominerade yrken. Resultaten pekar således mot att homosexuella män i viss utsträckning möter liknande hinder på arbetsmarknaden som heterosexuella kvinnor.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-12-06