Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Hälsan hos nybeviljade förtidspensionärer över tid

Sammanfattning av Rapport 2013:8

I den här rapporten studerar vi hur den relativa hälsan hos nybeviljade förtids­pensionärer jämfört med icke-förtidspensionärer har utvecklats i Sverige över tid. Som ett mått på hälsa används framtida mortalitet. Analysen visar hur inflödet till förtidspensionssystemet har kontrollerats, efter att hänsyn har tagits till förändringar i befolkningens underliggande hälsa. Vi finner betydande variationer i den relativa hälsan hos nybeviljade förtidspensionärer jämfört med icke-förtidspensionärer i Sverige mellan år 1986 och 2008. Detta tyder på att variationerna i inflödet till förtidspension inte i huvudsak beror på hälso­förändringar i befolkningen. Vissa av variationerna i den relativa hälsan sammanfaller med formella förändringar av kvalificeringskraven för förtids­pension. Vi finner dock också variationer i den relativa hälsan under perioder då inga formella förändringar av kvalificeringskraven har genomförts. Detta tyder på att också informella förändringar av hälsobedömningen för att bli beviljad förtidspension har fått genomslag.

Läs den engelska forskningsrapportenScreening stringency in the disability insurance program

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2013-05-03