Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Löneutveckling bland invandrade och infödda – betydelsen av arbetsplatser och yrken

Sammanfattning av Rapport 2013:5

Rapporten studerar löneutvecklingen för invandrade från länder utanför väst­världen relativt utvecklingen för infödda. Genom att dela upp relativlöne­förändringen i löneökningar inom arbetsplatser och yrken samt löneökningar från rörelser mellan arbetsplatser och yrken får vi en bild av betydelsen av de mekanismer som påverkar löneutvecklingen. Invandrargruppens relativlöner ökar främst inom arbets­platser och yrken, vilket antyder att arbetsgivarna med tiden lär sig om arbets­tagarnas produktivitet och därmed ökar lönerna. De invandrade som har en högskoleutbildning ökar inte sina löner genom yrkesrörlighet i samma utsträck­ning som högskoleutbildade infödda gör. Det kan tolkas som att invandrar­gruppen inte har tillgång till alla yrken på arbetsmarknaden.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2013-03-21