Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Bankanställdas ursprungsland och egenföretagande bland utrikesfödda

Sammanfattning av Rapport 2014:17

Den här rapporten studerar huruvida den lokala förekomsten av bankanställda från det egna ursprungslandet påverkar sannolikheten att vara egenföretagare bland invandrade från länder utanför västvärlden. Resultaten visar på ett posi­tivt samband för lågutbildade, för män och för individer som bor i storstads­regioner. För de lågutbildade är effekten relativt stor, då den lokala förekoms­ten av banktjänstemän från det egna ursprungslandet ökar sannolikheten att vara egenföretagare med ungefär 14 procent. För kvinnor och högutbildade ser vi ingen effekt.

Läs den engelska forskningsrapportenImmigrant entrepreneurship and the origin of bankers

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2014-08-28