Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Familjens förmögenhet och barnbarnens skolprestationer

Sammanfattning av Rapport 2017:3

Vi studerar betydelsen av föräldrars och framförallt mor-/farföräldrars förmögenhet för barns skolprestationer med hjälp svenska registerdata. Vi an­vänder oss av regressionsmodeller med omfattande kontroller för andra socio­ekonomiska egenskaper hos familjen. Vi finner ett betydande samband mellan mor-/farföräldrars förmögenhet och deras barnbarns betyg i årskurs 9, vilket endast delvis kan förklaras av övriga relevanta socioekonomiska variabler såsom föräldrars förmögenhet. Våra resultat tyder på att förmögenhets­ojämlikhet även i ett förhållandevis jämlikt samhälle som Sverige kan ha djupgående konsekven­ser för fördelningen av livschanser mellan generationer.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-05-03