Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Om webbplatsen

Integritetspolicy

Offentlighetsprincipen

IFAU är en statlig myndighet. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Personuppgifter som samlas in via vår webbplats

IFAU är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

På vår webbplats behandlar vi personuppgifter i liten utsträckning. Oavsett det har du rätt att begära information hos IFAU om de personuppgifter som berör dig och som vi behandlar. Om du vill ha sådan information ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Begäran kan enligt personuppgiftslagen (PUL) inte skickas med e-post.

För att skydda din personliga information kommer all IFAU:s lagring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknik.

Nedan beskriver vi hur länge vi sparar personuppgifterna.

  • Personuppgifter som lämnas i samband med beställning av publikationer och prenumerationer sparas så länge som behövs för att expediera beställningar.
  • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till konferenser och kurser sparas så länge det krävs för administrationen.
  • Personuppgifter som lämnas vid intresseanmälan till arbete sparas så länge det krävs för administrationen.
  • Personuppgifter som lämnas vid jobbansökan sparas så länge det krävs för administrationen.
  • IFAU databehandlar endast enkätsvar efter medgivande från den svarande. Personuppgifter som lämnas vid enkätsvar sparas bara så länge det krävs för bearbetningen av materialet.

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2010-08-20