Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2017-09-06, dnr 111/2017

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arb.markn.departementets område (Ds 2017:33)

I detta ärende har generaldirektör Olof Åslund beslutat. Databasansvarig Helge Bennmarker har varit föredragande

IFAU begränsar sitt yttrande till den del av betänkandet som rör Förslag till lag om ändring i lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

IFAU finner att betänkandet hanterar de nödvändiga anpassningarna av IFAU:s register­författning väl, med intentionen att IFAU:s verksamhet ska kunna be­drivas med oförändrade förutsättningar. IFAU tillstyrker förslaget.  

Övriga kommentarer

På sidan 224–225 i betänkandet förefaller det ha smugit sig in ett lite mer omfattande tryckfel avseende 3 § och 2 §. Författningskommentaren avseende 2 § ges ju redan på sidorna 223–224 och kan därför tas bort från sidan 225. Huvuddelen av den text som ges under rubriken 2 § på sidan 225 torde dock avse 3 § och ska därför flyttas dit och ersätta det som nu står under rubriken 3 §. Hänvisningen till förarbetena kvarstår dock som tidigare.   

På sidan 168, tredje stycket, rad tre ska texten Arbetsförmedlingen ersättas med texten Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-09-12