Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2016-11-03, dnr 221/2016

Finansdepartementet
Ekonomiska avdelningen
103 33 Stockholm

En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67)

IFAU tackar för möjligheten att lämna synpunkter på betänkandet. Vi har inga synpunkter på innehållet.

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2016-11-11