Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2020-04-14, dnr 18/2020

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget

IFAU ställer sig tveksamt till förslaget att inkludera tvätt utanför hemmet i rutavdraget.

IFAU anser att det finns anledning att på ett tydligare sätt koppla tak- och subventionsgrad i rotavdraget till konjunkturläget.

Bakgrunden till ställningstagandena

Eftersom endast en liten andel av hushållen i dagsläget utnyttjar rutavdraget ända upp till taket har de förslagna regeländringarna om ändrat takbelopp en tämligen liten inverkan på skatteintäkterna. Den i pengar räknat viktigaste delen av förslaget är att vissa former av tvätt vid tvättinrättning ska omfattas av rutavdraget.

IFAU ställer sig tveksamt till förslaget att inkludera tvätt utanför hemmet i rutavdraget. Företag och kunder ges då incitament att omklassificera tjänster som inte berättigar till avdrag (t.ex. tvätt av mattor i särskilda tvättmaskiner) till tjänster som föreslås omfattas av avdraget (t.ex. tvätt av mattor i vanliga tvättmaskiner). Vidare, om rutavdraget utvidgas till att även gälla tjänster utanför hemmet kan fler branscher komma att investera resurser för att även de ska få dra nytta av rutavdraget. Denna typ av lobbying-aktiviteter leder vanligtvis till dödviktskostnader.

IFAU anser att det finns anledning att på ett tydligare sätt koppla tak- och subventionsgrad i rotavdraget till konjunkturläget. Taket för rotavdraget föreslås ligga kvar på 50 000 kronor. Historiskt sett har rotavdraget ibland använts för att stabilisera den mycket konjunkturkänsliga byggbranschen. Ett mer generöst rot-avdrag skulle antagligen vara av begränsad makroekonomisk betydelse i den dagsaktuella Corona-krisen, som är mycket speciell. Men det finns ändå starka skäl att överväga att göra rotavdraget mer förmånligt i tider när arbetslösheten i byggbranschen är hög (och tvärtom).

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Håkan Selin har varit föredragande.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2020-04-14