Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2018-09-03, dnr 89/2018

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm 

Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

IFAU stödjer förslagen till att förbättra valideringen på högskolan. Det empiriska kunskapsunderlaget kring valideringsinsatser är mycket begränsat, delvis på grund av bristande statistik. Vi är därför positiva till att mer uppgifter samlas och rapporteras till SCB.

Det finns starka teoretiska argument för att en fungerande validering kan ha stort värde för arbetstagare, arbetsgivare och andra aktörer. Den kan stärka individens möjligheter att signalera sina kvalifikationer och öka arbetsgivarens möjligheter att värdera dem. Dessutom underlättas rimligen bedömningar i andra sammanhang, t.ex. vilken typ av utbildnings- och erfarenhetsmässig komplettering som behövs för att en individ ska ha större möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi vill även lyfta behovet av effektutvärderingar av valideringsinsatsernas utfall. IFAU bistår gärna vid diskussioner om det finns intresse av att implementera satsningar inom validering som gör sådana utvärderingar möjliga. 

I detta ärende har generaldirektör Olof Åslund beslutat.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2018-09-03