Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2005-06-28 Effekter av skärpt kontroll och hot om sänkt a-kassa

Ökad kontroll av kraven på sökaktivitet i kombination med hot om sänkt a-kassa kan kraftigt öka chansen att få jobb för vissa grupper. Det visar erfarenheter från bl a Holland och Schweiz.

Olika grupper arbetslösa söker jobb på olika sätt

Kraven på sökaktivitet innebär bl a att den arbetslöse svarar på platsannonser, söker anvisade arbeten och kommer till överenskomna möten med sin arbetsförmedlare. Detta formella sökande är särskilt viktigt för långtidsarbetslösa, eftersom de lätt tappar kontakt med arbetsmarknaden. Arbetslösa kan även söka jobb på informell väg: via vänner och bekanta, anställda eller direktkontakt med arbetsgivare. För arbetslösa med en stark ställning på arbetsmarknaden och inom tillväxtbranscher är det informella sökandet viktigare. Om arbetsförmedlingen skärper kontrollen av den formella sökaktiviteten påverkas därför de långtidsarbetslösas sökande mer. En ökad kontroll av grupper som framförallt utnyttjar informella kanaler kan leda till att deras informella sökande ersätts med formellt sökande, utan att det totala sökandet ökar.

Fler långtidsarbetslösa får jobb vid ökad kontroll och hot om sanktioner

Om en långtidsarbetslös med en svår situation på arbetsmarknaden inte söker jobb i tillräckligt stor utsträckning utan får sin a-kassa sänkt inom sex månader efter arbetslöshetsinträdet fördubblas sannolikheten att hitta ett jobb inom två år. Exemplet är taget från Holland där sanktionen innebär att a-kassan sänks med 15 % under två månader. Kontrollen och sanktionerna verkar här på två olika sätt: de medför att den arbetslöse söker fler jobb än tidigare och att hon/han är beredd att ta ett mindre välbetalt jobb. Den positiva effekten på sannolikheten att hitta ett nytt jobb kvarstår även när sänkningen av ersättningen upphör. I Schweiz har skärpt kontroll och sanktioner lett till liknande resultat. Hur väl jobbet stämmer in med den arbetslöses kvalifikationer har dock inte undersökts. Att personer med goda arbetsmarknadsutsikter drabbas av sanktioner är mycket ovanligt och när det har skett har man inte funnit någon säkerställd effekt på sannolikheten att hitta ett nytt jobb.

Viktigt att kraven på sökaktivitet tillämpas lika för alla

I rapporten tar författarna upp att arbetsförmedlarna kontrollerar personer med mycket dåliga arbetsmarknadsutsikter mildare än andra. Rapportens resultat tyder dock på att det är att göra denna grupp en björntjänst. Det är för just dessa personer som möjligheten att hitta ett arbete ökar mest av ökad kontroll och sanktioner.

Kontaktinformation

Kontakta Erik Mellander på tel: 018-471 70 87 eller via e-post: erik.mellander@ifau.uu.se om du vill veta mer.


Publicerad av:

Ifau

Publicerad:

2010-06-29