Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2007-09-28 Höjd a-kassa minskar återgången i arbete - ett finländskt exempel

I januari 2003 höjdes den finska a-kassan för en grupp arbetslösa som arbetat tjugo år innan arbetslösheten. Höjningen var 15 % i 150 dagar och ledde till signifikant lägre andel i arbete och en månads längre arbetslöshet, visar en ny IFAU-rapport.

Den finska reformen av a-kassan

År 2003 reformerades och förenklades den finländska arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat togs det tidigare systemet med avgångsvederlag bort. Som kompensation fick arbetslösa som hade arbetat i tjugo år en högre inkomstrelaterad a-kassa de första 150 dagarna. Ökningen innebar att ersättningen för medianinkomsttagaren höjdes från 52 till 60 % av den tidigare inkomsten.

Färre in i anställning med högre a-kassa

Höjningen av a-kassan medförde en lägre andel i arbete och en längre arbetslöshet. Jämfört med något yngre arbetslösa som inte var berättigade till höjd a-kassa, minskade anställningssannolikheten med 20 %. Effekten försvinner efter drygt 150 dagar, samtidigt som den högre ersättningen tas bort. Höjningen av a-kassan förlängde inskrivningstiden med runt 30 dagar eller med 11 %. Forskarna förklarar det med att arbetslösa söker nytt arbete mindre aktivt under perioden med högre a-kassa.

Två grupper arbetslösa jämförs

Analysen baseras på data från 20 000 nya arbetslöshetsperioder som påbörjades mellan 2002 och 2004. Anställningssannolikheten jämförs för en grupp som får del av den höjda a-kassan med en grupp som inte får del av samma höjning. På grund av det finländska a-kassesystemets uppbyggnad är personer över 55 år inte med i analysen.

Kontaktinformation

För mer information kontakta Roope Uusitalo på telefon +358 400 842 340 eller e-post: roope.uusitalo@labour.fi

Läs mer


Publicerad av:

Ifau

Publicerad:

2010-06-18