Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2019-06-14 Den svenska sysselsättningen är hög och trendmässigt ökande

Den svenska sysselsättningsgraden är hög i en internationell jämförelse och har ökat under de senaste decennierna. Arbetsutbudet bland äldre och kvinnor är en viktig förklaring. Det visar en ny forskningsöversikt från IFAU.

Den svenska sysselsättningsgraden är hög i en internationell jämförelse. År 2017 var den 82 procent, vilket är nästan10 procentenheter högre än EU-snittet. Särskilt högt är de äldres och kvinnornas arbetskraftsdeltagande. Fler kvinnor och fler över 55 år arbetar i Sverige än i andra länder.

Reformer av förtidspensionerna viktiga

Att ta bort förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl på 1990-talet, samt att regelverket började användas striktare och mer enhetligt under 2000-talets första år, har bidragit till de äldres höga sysselsättning. För kvinnorna har troligen den borttagna sambeskattningen, föräldraförsäkringen och den utbyggda förskolan bidragit till hög sysselsättning. Då de senare områdena är svåra att utvärdera finns det dock lite forskning på ämnet.

Största effekterna av att påverka arbetsutbudet

Gemensamt för de insatser som tycks ha haft störst betydelse för den gynnsamma sysselsättningsutvecklingen är att de påverkar arbetsutbudet.

Insatser för att påverka efterfrågan på arbetskraft tycks ha spelat en mindre roll. Exempelvis tycks varken den offentliga sektorn som arbetsgivare eller sänkta arbetsgivaravgifter ha spelat någon stor roll för den höga svenska sysselsättningen. Olika skatte- och transfereringssystem kan också ha bidragit till det höga arbetskraftsdeltagandet.

Påverkar vuxenutbildningen sysselsättningen?

Sverige står ut som det land i OECD som lägger mest pengar på vuxenutbildning av olika slag, som komvux, yrkesvux, sfi och olika insatser på arbetsplatser. Rapportförfattaren finner dock litet stöd i forskningen för att kompetensutveckling och utbildning är viktiga för den höga sysselsättningen.

–Kompetensutveckling och utbildning skulle naturligtvis kunna vara viktiga för sysselsättningen, men jag hittar ingen forskning som på ett övertygande sätt visar detta, säger Anders Forslund. Utbildningen skulle enligt teorin kanske förväntas påverka arbetslösheten mer än sysselsättningen, och när det gäller just arbetslöshet skiljer sig inte Sverige särskilt mycket från andra länder.

Kontaktinformation

För mer information, kontakta Anders Forslund på telefon 018-471 70 76  eller mail anders.forslund@ifau.uu.se

 

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2019-06-12