Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2019-10-14 Lagen om allmän platsanmälan ökade arbetsgivares annonseringsbenägenhet

Arbetsgivare anmälde fler lediga platser till Arbetsförmedlingen när det fanns en lag om platsanmälan. Det visar en ny rapport från IFAU, skriven av forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Fram till juli 2007 var det obligatoriskt för privata och kommunala arbetsgivare att anmäla sina lediga platser till Arbetsförmedlingen. När lagen togs bort anmälde arbetsgivarna färre platser. Jämfört med året innan var minskningen ungefär 8–18 procent det första året.

–Jag blev förvånad av att förändringen var så pass stor, eftersom lagen i praktiken var tandlös när den togs bort. Efterlevnaden kontrollerades inte och det hade inte givits några böter på mer än två decennier, säger Axel Cronert som skrivit rapporten.

Rapportförfattaren är intresserad av om och hur olika aktörer rättar sig efter lagar och regler även när det inte finns kontroller eller sanktioner.

–Samhället är beroende av det i flera politiska frågor, alltifrån klimat till arbetsmarknad, fortsätter Axel Cronert. Arbetsgivarna i mitt material är rimligtvis inte oroade för påföljder, men många följde lagen ändå. Möjligen spelade en laglydig organisationskultur eller en upplevelse av socialt ansvar roll. När lagen togs bort tycks många ha ändrat sina rutiner, avslutar han.

Hur studien genomfördes

Rapportförfattaren jämför statliga och icke-statliga arbetsgivares benägenhet att anmäla lediga platser till Arbetsförmedlingen. De statliga arbetsgivarna hade fortsatt anmälningsskyldigheten efter att den tagits bort för de kommunala och privata arbetsgivarna. Jämförelserna görs med hjälp av ekonometriska analyser. Datamaterialet innehåller alla lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under 2004–2008.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2019:25 ”Kan regelefterlevnad uppnås utan hot om påföljder? En utvärdering av lagen om allmän platsanmälan” är skriven av Axel Cronert vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Den är en sammanfattning av Working paper 2019:23. För mer information kontakta Axel Cronert via e-post axel.cronert@statsvet.uu.se

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2019-10-10