Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2018-04-12 Stora skillnader mellan restauranger i hur momssänkningen påverkade priserna

När restaurangmomsen sänktes i Finland och Sverige så ändrade de flesta oberoende restauranger inte sina priser alls, medan kedjorna gjorde stora kortvariga prissänkningar. Det visas i en ny rapport från IFAU.

Rapportförfattarna analyserar vad som hände med priserna hos 2 500 svenska restauranger vid sänkningen av restaurangmomsen från 25 till 12 procent år 2012, samt den finska sänkningen från 22 till 13 procent år 2010. De finner att den genomsnittliga prissänkningen var ganska blygsam.

Ungefär tre fjärdedelar av restaurangpriserna lämnades helt oförändrade trots betydande momssänkningar. Oberoende restauranger ändrade sällan sina priser, medan några av de stora kedjorna sänkte priset med hela momssänkningens storlek.

–Prisförändringarna gav med andra ord ”allt eller inget” till konsumenterna, säger Oskar Nordström Skans som är en av flera rapportförfattare. Det är förvånade då det enligt skattekonomiska standardmodeller borde ha varit en mjukare spridning där några sänker priserna lite grann, andra lite mer.

Skillnaden mellan oberoende restauranger och kedjor beror inte på var restaurangerna låg, på vilket prissegment de befann sig i, eller vilken typ av mat de serverade.

– Det visar sig att oberoende restauranger även i andra situationer är mindre benägna att ändra sina priser, vilket alltså spiller över på hur de agerar när momsen förändras. Momsförändringar tycks få ett större genomslag på marknader med större företag avslutar Oskar Nordström Skans.

Bakgrund – den sänkta restaurangmomsen

Sänkningen av den svenska restaurangmomsen i januari 2012 var en mycket omdiskuterad politisk reform. Skatteintäkterna minskades med ungefär 5 miljarder kronor årligen, men innebar samtidigt att momsen på mat som åts på restaurang likställdes med momsen på mat som handlas hem.

I projektet har data samlats in från ett stort antal slumpmässigt utvalda restauranger. Mellan sju och elva prisuppgifter samlades in från varje restaurang strax innan momssänkningarna år 2010 och 2012 och sedan tre, sex och 18 månader efter sänkningarna. 63 procent i urvalet var oberoende restauranger, medan 37 procent tillhörde någon form av kedja. 

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2018:3 är skriven av Oskar Nordström Skans, nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, samt Tuomas Kosonen vid Löntagarnas forskningsinstitut i Helsingfors och Jarkko Harju vid Statens ekonomiska forskningscentral i Helsingfors. Om du har frågor kontakta Oskar på oskar.nordstrom_skans@nek.uu.se eller 018-4715126.

Läs mer

Forskningsområde


Publicerad av:

Sara Martinson

Publicerad:

2018-04-12