Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2020-03-11 Svårt att kategorisera kommunal arbetsmarknadspolitik

En ny IFAU-rapport visar på svårigheterna att beskriva och kategorisera kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Kommunerna bedriver flera olika arbetsmarknadspolitiska insatser, ofta riktade till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara utbildning, praktik eller olika former av anställningar. Innehållet är inte sällan svårt att kategorisera och variationerna mellan kommunerna är stora. Olika insatser inom samma kommun kan också vara svåra att skilja åt och en person kan vara registrerad i flera samtidigt.

–Att en insats kan innebära olika saker i olika kommuner försvårar utvärderingar och effektstudier, liksom det faktum att det är svårt att beskriva vilket stöd de arbetslösa får av kommunerna. Det är viktig information när vi nu går vidare och försöker skatta effekterna av den kommunala arbetsmarknadspolitiken, säger Rickard Ulmestig som skrivit rapporten.

Bakgrund och metod

Rapporten ingår som en del av ett större projekt om kommunal arbetsmarknadspolitik och fördjupar förståelsen för vad insatserna innebär i praktiken. Studien bygger på sammanlagt 39 gruppintervjuer i elva kommuner.

De olika insatskategorierna som urskiljs är: arbetsprövning, jobbsökaraktiviteter, kurser och utbildningar, matchning, praktik, stöd till ordinarie anställning med eller utan funktionsnedsättning, kommunala arbetsmarknadsanställningar, feriejobb, språkträning, validering samt kategorin övriga insatser.

Kontaktinformation

Rickard Ulmestig är verksam på institutionen för socialt arbete på Linneuniversitet och på Socialhögskolan på Lunds universitet. Rickard kan nås på 076 20 15 886 eller på rickard.ulmestig@lnu.se

Läs mer


Publicerad av:

Sofia Malmer

Publicerad:

2020-03-10